בניית פרוגרמה וליווי יועצים מקצועיים

השלב האחרון לפני תחילת העבודות הוא בעצם תרגום של התוכנית העסקית, מיפוי אזורי, חישוב מבקרים יומיים וקיבולת המתקן הכולל - פרוגרמה.

הפרוגרמה הינה הנחיית תכנון עבור אדריכלים שבעזרתה ניתן לבנות בהתאם לדרישות התכנית את המתקן / המועדון המתאים ביותר לחזון ולמנוע בכך בנייה של ”פיל לבן“.

בעשור האחרון נבנו בארץ עשרות מועדונים עירוניים ומוסדיים שהיו פרי של אמירות פוליטיות בלי לחשוב לרגע אחד אם ישנה את היכולת לתחזק ולהפעיל את המועדונים ויצאו מנקודת הנחה שבניית מועדונים כרוכה באופן גורף בסבסוד מתמיד עקב חוסר משאבים או עלויות תחזקה או עלויות שוטפות גבוהות מדי.

הפרוגרמה קשורה בדרישות תקן שהמועדונים שלנו מחויבים לעמוד בהם לרבות דרישות משרד הבריאות, משרד איכות הסביבה, משרד הספורט, משטרת ישראל כיבוי אש.

אנו ב-sproject מתמחים בכל דרישות של שלל משרדי הממשלה ומצליחים להנחות את האדריכל וכלל היועצים לבניית מועדונים כחוק. שילוב המנצח בין תכנון מועדון בהתאם לדרישות החוק, בהתאם ליכולת הכלכלית ובהתאם לחזון היזם הינה ההתמחות הבלעדית של חברת sproject.

אנו מצליחים עם השנים ”לתפור חליפה“ ולתכנן מועדונים שיעבדו לשנים רבות. בסיום תכנון אדריכלי אנו חייבים לתאם בין כל היועצים המקצועיים על מנת למסור מועדון מוכן להפעלה ללא ”תוספות“ בלת“מים היכולים לעקב את פתיחת המועדון לחודשים ארוכים.

את סיעור המוחות ותכנון המועדונים נעשה ב-sproject סביב שולחן עגול שבו יועצים, אדריכלים ויזמים יושבים יחד ומתכננים יחד. בתום התהליך חברת sproject לוקחת על עצמה אחריות להגשת התיק לכל הגורמים הרלוונטיים לרבות מחלקת רישוי עסקים עירוני, ועומדים לשירותם בכל בקשות סיורים, פיקוח והבהרות עד קבלת ההיתר או רישוי העסק בפועל.