הפקת תוכניות להיתר בנייה

הפקת תכניות להיתר בנייה עבור בריכות שחייה קאנטרי קלאבים וחדרי כושר

הפקת תכניות להיתר בנייה יכולים במידה ונעשו ע"י צוות מקצועי להסתיים תוך כ-4 חודשים וזאת תוך כדי שמירה על אומדנים ותקציבים מתוכננים מראש.
לעומת זאת, גיוס אדריכלים וצוותים שאינם בקיעים ומנוסים בענף ואינם מכירים את דרישות החוק או דרישות התפעול, עלולים לעכב בצורה משמעותית את כתיבת התכניות תוך כדי חריגה ותיקון האומדנים המתוכננים.

קרוב ל-300 מתקני ספורט מוגדרים כיום בישראל כ"פילים לבנים" מאותן סיבות- נתינת אחריות התכנון לצוותים שאינם מבינים או בקיעים ביכולת ומשאבים ובכך גורמים להפסדים גדולים ליזמים.

לאור השנים קבוצת ספרוג'קט הצליחה לסמן ולגייס את הצוות הטוב ביותר עם ניסיון רב בתכניות למרכזי ספורט ופנאי.

להלן בדיקות ראשוניות שעל היזם לעשות טרם התחייבות לביצוע:

בדיקת התכנות כלכלית

בדיקת יעוד הקרקע/ תב"ע/ יעוד מבנה

אישור מינהל אזרחי במידה והשטחים תחת אחריותם

לאחר קבלת שלושת האישורים הנ"ל ניתן להתחיל בכתיבת תכניות להיתר הבנייה לפי השלבים הבאים:

לאחר סנכרון וקבלת תכניות ראשוניות בהם כל היועצים חתומים ומאשרים אותן, אזי ניתן להתקדם לתכניות מפורטות (תכניות לביצוע)

תכניות לביצוע (מפורטות)

הינם התכניות המלוות בכתבי כמויות, כל פרק לפי כל יועץ, ובו מציינים את טיב המוצר, כמות והנחיות עבודה.
אותם כתבי כמויות ישארו למילוי כל קבלן בנפרד לצורך קבלת הצעות המחיר.

בעזרת הגשת תכניות מפורטות וכתבי כמויות ניתן לערוך מכרז המלווה בהיבטים המשפטיים כגון: לוח זמנים, התחייבויות, ערבויות, הוכחת ניסיון וכו'
ליווי כתיבת תכניות הינה ההתמחות של חברת ספרוג'קט משלב ההתכנות הכלכלית ועד בחירת קבלן זוכה.
זהו פרי עמל החברה עם 25 שנות ניסיון בענף ויותר מ-370 מועדונים בישראל.
די בפריט אחד הנעלם מהצעות או התכנון היכול לגרום לנזקים בלתי הפיכים ופגיעה במהלך התקין של הפרויקט.
על מנת להצליח ישנה דרישה לישיבות הצוותים המתכננים על בסיס קבוע ללא פשרות.

פיקוח עליון וצמוד

פיקוח עליון על כל פרטי התוכנית בהתאם לדרישות תפעול , הפיקוח מתבצע בתדירות גבוה ובכל תחילת וסיום שלב בנייה. 

הפיקוח מחייב פגישות עם כל צוות היועצים לסנכון  מלא .

36698422_10216843640832358_3880335362312110080_n