תכנון והקמת בריכות שחייה

לפני
אחרי
באר טוביה

שם הפרויקט:
מרכז שחייה מושב ערוגות- מועצה אזורית באר טוביה

תיאור:
ב-2014 הוזמנו ע"י ראש מועצה אזורית באר טוביה, מר דרור שור, לבדיקת התכנות כלכלית למרכז ספורט חדש במועצה.
אחריותנו בפרויקט כללה:
א. כתיבת תכנית עסקית
ב. כתיבת מכרזים קבלנים וציוד משנה
ג. ליווי הפרוייקט ופיקוח תפעולי
ד. הקמת חברת ניהול -בניית צוותי הדרכה, הצלה, תחזוקה, קבלה, שיווק והנהלה.

לפני
אחרי

שם הפרויקט:
מרכז הספורט החדש ימקא ירושלים – בריכת שחייה

תיאור:
א. כתיבת תוכנית עסקית
ב. כתיבת מכרזים קבלים וציוד משנה
ג. ליווי הפרויקט ופיקוח תפעולי
ד. הקמת חברת ניהול -בניית צוותי הדרכה , הצלה , תחזוקה , קבלה , שיווק וניהול

לפני
אחרי

שם הפרויקט:
בריכה עירונית דימונה

תיאור:
א. כתיבת תוכנית עסקית
ב. כתיבת מכרזים קבלנים וציוד משנה
ג. ליווי הפרויקט ופיקוח תפעולי
ד. הקמת חברת ניהול , בניית צוותי הדרכה , הצלה , תחזוקה , קבלה , שיווק והנהלה