תכנון והקמת חדרי כושר

לחץ כאן
לפני
לחץ כאן
אחרי
לחץ כאן
לחץ כאן
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
ymca jerusalem 

תיאור:

 • ייעוץ כלכלי ובניית אסטרטגיה שיווקית 
 • תוכנית אמדה 
 • ניהול שיפוץ כללי 
 • כתיבת מכרזים
 • חברת ניהול של כלל המרכז 
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
מירום הגליל

תיאור:

 • ייעוץ
 • כתיבת מכרזים
 • חידוש חדר כושר
לחץ כאן
לחץ כאן
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
בריכה ערונית 

תיאור:

 • כתיבת תכנית עסקית
 • כתיבת פרוגרמה 
 • תוכנית העמדה 
 • כתיבת תכנית ממונית
 • מכרז ספקים
 • ייעוץ תפעולי
 • ליווי פרויקט כללי
תכנון ניר עוז
תכנון אדריכלי ע"ד ניר עוז
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
בריכה ערונית 

תיאור:

 • כתיבת תכנית עסקית
 • כתיבת פרוגרמה 
 • תוכנית העמדה 
 • כתיבת תכנית ממונית
 • מכרז ספקים
 • ייעוץ תפעולי
 • ליווי פרויקט כללי
לפני
אחרי
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
קאנטרי קלאב- חדרה

תיאור:

 • כתיבת תכנית עסקית
 • כתיבת תכנית ממונית
 • מכרז ספקים
 • ייעוץ תפעולי
 • עיצוב פנים
 • ליווי פרויקט כללי
לפני
אחרי
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
חדר כושר- מושב גילת

תיאור:

 • כתיבת תכנית עסקית
 • כתיבת תכנית אדריכלות וכתב כמויות
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • פיקוח עליון
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
חדר כושר- הפועל עכו כדורסל

תיאור:

 • כתיבת ייעוץ מכשור מותאם לספורטאי על 
 • כתיבת תכנית העמדה וכתב כמויות
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • פיקוח עליון
לחץ כאן
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
cross fit jerusalem 

 • תכנון אדריכלי
 • תכנון תשתיות 
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • חברת ניהול בפועל של המועדון
לפני
אחרי
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
הקודם
הבא
פרויקט הקמת חדר כושר - סטאר פיטנס

שם הפרויקט:
סטאר פיטנס- חדר כושר ברעננה

תיאור:

 • תכנון אדריכלי
 • תכנון פיננסי
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • ניהול בפועל של המועדון
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
ג'יגהג'ים- חדר כושר בנתניה 

תיאור:

 • תכנון אדריכלי
 • תכנון פיננסי
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • ניהול בפועל של המועדון
לפני
לחץ כאן
לחץ כאן
לחץ כאן
לחץ כאן
אחרי...
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
coacher  חדר כושר בשילה 

תיאור:

 • תכנון אדריכלי
 • תכנון פיננסי
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • ניהול פריסייל
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
כותרת שקופית
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
מכון כושר מבועים, מועצה אזורית מרחבים

תיאור:

 • תכנון בהתאם לתיק מוצר של הטוטו
 • תכנון פיננסי
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • ניהול מכרז ביצוע