תכנון והקמת חדרי כושר

לחץ כאן
לפני
לחץ כאן
אחרי
לחץ כאן
לחץ כאן
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
ymca jerusalem 

תיאור:

 • ייעוץ כלכלי ובניית אסטרטגיה שיווקית 
 • תוכנית אמדה 
 • ניהול שיפוץ כללי 
 • כתיבת מכרזים
 • חברת ניהול של כלל המרכז 
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
מירום הגליל

תיאור:

 • ייעוץ
 • כתיבת מכרזים
 • חידוש חדר כושר
לחץ כאן
לחץ כאן
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
בריכה ערונית 

תיאור:

 • כתיבת תכנית עסקית
 • כתיבת פרוגרמה 
 • תוכנית העמדה 
 • כתיבת תכנית ממונית
 • מכרז ספקים
 • ייעוץ תפעולי
 • ליווי פרויקט כללי
תכנון ניר עוז
תכנון אדריכלי ע"ד ניר עוז
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
בריכה ערונית 

תיאור:

 • כתיבת תכנית עסקית
 • כתיבת פרוגרמה 
 • תוכנית העמדה 
 • כתיבת תכנית ממונית
 • מכרז ספקים
 • ייעוץ תפעולי
 • ליווי פרויקט כללי
לפני
אחרי
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
קאנטרי קלאב- חדרה

תיאור:

 • כתיבת תכנית עסקית
 • כתיבת תכנית ממונית
 • מכרז ספקים
 • ייעוץ תפעולי
 • עיצוב פנים
 • ליווי פרויקט כללי
לפני
אחרי
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
חדר כושר- מושב גילת

תיאור:

 • כתיבת תכנית עסקית
 • כתיבת תכנית אדריכלות וכתב כמויות
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • פיקוח עליון
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
חדר כושר- הפועל עכו כדורסל

תיאור:

 • כתיבת ייעוץ מכשור מותאם לספורטאי על 
 • כתיבת תכנית העמדה וכתב כמויות
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • פיקוח עליון
לחץ כאן
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
cross fit jerusalem 

 • תכנון אדריכלי
 • תכנון תשתיות 
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • חברת ניהול בפועל של המועדון
לפני
אחרי
הקודם
הבא
פרויקט הקמת חדר כושר - סטאר פיטנס

שם הפרויקט:
סטאר פיטנס- חדר כושר ברעננה

תיאור:

 • תכנון אדריכלי
 • תכנון פיננסי
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • ניהול בפועל של המועדון
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
ג'יגהג'ים- חדר כושר בנתניה 

תיאור:

 • תכנון אדריכלי
 • תכנון פיננסי
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • ניהול בפועל של המועדון
לפני
לחץ כאן
לחץ כאן
לחץ כאן
לחץ כאן
אחרי...
לחץ כאן
הקודם
הבא

שם הפרויקט:
coacher  חדר כושר בשילה 

תיאור:

 • תכנון אדריכלי
 • תכנון פיננסי
 • ניהול ופיקוח כללי של הפרויקט
 • מכרז ספקים
 • עיצוב פנים
 • ניהול פריסייל