הקמת חדר כושר ובריכות שחיה

Management & Sport

קורס יזמות וניהול עסק בתחום הכושר הבריאות והספורט

וינגייט

היקף השעות: 124 שעות

מרכז הקורס: ג'רום בוזביב

מועד פתיחה: 25.10.2017

מטרות הקורס:

הלומדים יתרגלו שיטות וכלים ניהוליים אשר יאפשרו לפתוח בקריירה עצמאית בתחום הכושר הבריאות והספורט.

הלומדים יתרגלו מיומנויות ניהוליות אשר יאפשרו לנהל את העסק שלהם בצורה מושכלת בהווה ובעתיד תוך הבנת כלל המרכיבים האישיותיים הניהוליים הפיננסים ,המקצועיים והבטיחותיים אשר מאפשרים קביעת יעדים ומטרות לניהול תקין של העסק .

הלומדים יתרגלו כתיבת תכנית עסקית מלאה, המאפשרת ליזם קבלת מימון ע”י גופים בנקאיים וחוץ בנקאיים ניהול כספי ותפעול עסקי מקצועי .

נושאי הלימוד:

 ✓ קאוצ’ינג עסקי

 ✓ ניהול עצמי וכלים להצלחה בניהול

 ✓ ניהול משא ומתן

 ✓ תכנית עסקית וכדאיות כלכלית

 ✓ אדריכלות ,מיפוי אזורי ואיתור הנכס

 ✓ תאגיד עסקי

 ✓ רישוי עסקים וביטוחים

 ✓ בניית והפקת פרוגרמה

 ✓ בטיחות באימונים, ציוד ומתקנים

 ✓ מבנה המימון ובנקאות בישראל

 ✓ הנה”ח ועקרונות ניהול תזרים מזומנים

 ✓ ניהול לתוצאות- כלים להצבת יעדים והשגתם

 ✓ מאפיינים ניהוליים וארגונים בסוגי מכונים ומועדונים: חדרי כושר מועדוני קורספיט ומועדונים לשעורי סטודיו

ימי הלימוד ושעות הלימוד:

יום רביעי בשעות 14:30-9:00

21 מפגשים 

דמי רישום: 195 ש"ח

דמי השתתפות: 5,950 ש"ח

תעודה:

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית בוינגייט